Gjør jobben selv

Å leie inn et selskap til små og stpre gravejobber kan fort bli dyrt. Vi ønsker å leie ut maskiner slik at alle kan gjøre jobben selv på en enkel måte.Vi bistår med informasjon og hjelp i forbindelse med joben som skal utføres. 


Graving 

- Når du skal sette opp garasje
- Klargjøring for belegningsstein

- Klargjøring for mur


Planering

For å forme hage etter eget ønske. 

- Hage

- Gårsplass

Drenere

- Grøfter for å drenere vekk vann

- Hage
- Gårdsplass

Lage platting til belegningsstein eller asfalt